מושב תנובות
בית העם מבט אל המגרש גן השעשועים השדות של המושב
הכיכר המרכזית כביש אספלט דקלים
מבט מהגבעה גן המייסדים הכניסה למושב כביש ראשי
חיפוש באתר
מילות חיפוש:
רשימת תפוצה
שם:
דואר אלקטרוני:
פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 22/5/2014
פרוטוקול 0512-0513

ישיבה מיום: 22.05.14

נוכחים: 1.אלעד עבו 2. רמי דב 3. יוסי יעקב 4. ברק דוד  5אבנר קדם.

סדר יום

1.השתתפות בערב הוקרה-פעילי תרבות

2.השתתפות במסע פולין-בי"ס דרור.

3.השתתפות בהוצאות שירותי דת

4.אירוע שבועות.

5.פתיחת מעטפות-מכרז גינון.

 

דיונים והחלטות:


1.הועד מאשר השתתפות בערב הוקרה לפעילי תרבות מטעם המועצה האזורית

בסך 70 ₪ לכל משתתף מטעם ועדת תרבות שיאושר ע"י הועד.

 

2.הוועד מאשר השתתפות בתרומה בסך  1,000 ₪ בעבור מסע לפולין  של קריית

חינוך "דרור". תרומה זו הינה כנגד השתתפות ביחס דומה מצד מועצת לב השרון.


3.הועד קיים דיון בנושא השתתפות בהוצאות שירותי דת, והוחלט שהועד המקומי

יאשר העברת תקציב לטובת אירועי דת לטובת הציבור, הפתוחים לכלל הציבור

בכפוף לתקציב שירותי הדת המושבי ואישור מראש של הועד המקומי.

 

4.אירוע שבועות יתקיים ביום שני 02.06.14  אחה"צ, ברחבת  הדשא המרכזית.

תקציב לאירוע יהיה בסך 10,000 ₪. מופע אומנותי ע"ח המושב מותנה בגיוס

מתנדבים. בהיעדר מתנדבים ידחה האירוע ליום שלישי בצהרים.

 

5.נפתחו מעטפות מכרז גינון במושב תנובות, למכרז הוגשו שתי הצעות למכרז

קבלני כלי גינון.  התקיים דיון והוחלט לקבל את הצעתו של אלעזר גרמה, בכפוף

למו"מ לשיפור הצעתו.
 

בכבוד רב 

ועד מקומי תנובות
                                                                                                                 
© כל הזכויות שמורות למושב תנובות    ‏| צור קשר  | מפת האתר | תקנון 099 בניית אתר