מושב תנובות
בית העם מבט אל המגרש גן השעשועים השדות של המושב
הכיכר המרכזית כביש אספלט דקלים
מבט מהגבעה גן המייסדים הכניסה למושב כביש ראשי
חיפוש באתר
מילות חיפוש:
רשימת תפוצה
שם:
דואר אלקטרוני:
פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 10/4/2014
פרוטוקול 0508 /0509 /0510

ישיבה מיום: 10.03.14

נוכחים: 1.אלעד עבו 2. רמי דב 3. יוסי יעקב 4. ברק דוד  

סדר יום:

1. פרסום מכרז גינון.

2. מענה לקול קורא- שטחים פתוחים

3.מכרז עירובין.

4. ערב יום העצמאות.

5. אירוע יום השואה- נוער

6. רכש מחסומים.

7. רכש אקדח לרב"ש.

8 . רכש תלושי דלק לרב"ש.

 
 

דיונים והחלטות:

 

 

1.בהתאם לנוהל התקשרויות וניגוד עניינים שהופץ ע"י מועצה אזורית לב השרון  (מיום 

   22.01.14), מוקמת בזאת ועדת התקשרויות שחבריה: אלעד עבו, יוסי יעקב ורמי דב.

   אחראי התקשרויות הינו יו"ר הועד: עבו אלעד.

 

   הועד המקומי יפיץ את מסמך ההזמנה להצעות מחיר  לשירותי גינון ביום 23.04.14.

   אחראי מקצועי מטעם הועד המקומי למכרז ולסיור קבלנים- יוסי יעקב.

   סיור קבלנים יערך ביום- 01.05.14, הגשת הצעות עד- 15.04.14 בשעה 20.00.

.

2. הועד יגיש בקשה לקבלת תקציב לפיתוח תל שבח במסגרת "קול קורא" לפיתוח

    שטחים פתוחים שהופץ ע"י רשות המקרקעין. מועד אחרון להגשה עד 29.04.14.

    אחראי להגשת הבקשה: אלעד עבו.

 

3. הועד יפיץ מכרז לבודק עירובין במושב תנובות לפי מסמך הגדרות תפקיד. הפצה

    ביום 23.04.14 באינטרנט, מייל ועל גבי לוחות מודעות.

 

4. אירועי יום העצמאות- באחריות ועדת תרבות.

 

    05.05.14- ערב יום העצמאות בתנובות, בשיתוף מושב ינוב, האירוע בדשא המרכזי.

    06.05.14- אירוע יום העצמאות בתנובות, בדשא המרכזי.

    04.05.14- אירוע טקס ערב הזיכרון, במתחם האנדרטה.

   

    רמי דב- הסדרי ביטחון, וזיקוקים.

    יוסי יעקב- הסדרי תשתיות, מים וחשמל.

    עבו אלעד- הסדרים מול המועצה, והסדרי תשלום מול ינוב.

 

5. אירוע יום הזיכרון לשואה ולגבורה יבוצע ע"י הנוער- באחריות ברק.

 

6. מאושר רכש מחסומים מחברת OUTDOOR  עפ"י הצעת מחיר ע"ס 2500 ₪,

    (לאחר בדיקת הצעות נוספות).

 

7.  מאושר רכש אקדח עבור הרב"ש, בסך 2,500 ₪ בהתאם להצעות מחיר שהוגשו,

     ובכפוף להסכם שייחתם בין ועד מקומי לרב"ש ביחס לשימוש בנשק.

 

8. מאושר רכש תלושי דלק בכמות 500 ליטר שנתי, כהחזר הוצאות בתוקף תפקיד

    הרב"ש. הועד ירכוש תלושי דלק חודשיים ויעביר לרב"ש.

 
 
 
 

 

בכבוד רב 

ועד מקומי תנובות
                                                                                                                 
© כל הזכויות שמורות למושב תנובות    ‏| צור קשר  | מפת האתר | תקנון 099 בניית אתר