מושב תנובות
בית העם מבט אל המגרש גן השעשועים השדות של המושב
הכיכר המרכזית כביש אספלט דקלים
מבט מהגבעה גן המייסדים הכניסה למושב כביש ראשי
חיפוש באתר
מילות חיפוש:
רשימת תפוצה
שם:
דואר אלקטרוני:
פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 28/1/2014
פרוטוקול 0506

ישיבה מיום: 28.01.14

נוכחים: 1.אלעד עבו 2. רמי דב 3. יוסי יעקב 4. ברק דוד  5. אבנר קדם.

מוזמנים: 1. ארנון מינס.

סדר יום: 1.תוכנית תרבות לשנת 2014.      

             2.תוכנית נוער לשנת 2014

             3.סיכום יום ביישוב 11.12.13.

             4.מעבר על מטלות שוטפות.     


דיונים והחלטות:

1.הועד קיבל סקירה לתוכנית שנתית של ועדת תרבות ונוער לשנת 2014. בישיבה הבאה

   יוצגו תוכניות מפורטות לבחינת ניוד כספים, וקיצוץ תקציבי בתוכניות שהוצגו.

2. אושרה השתתפות הועד המקומי בסך 3,300 ₪ עבור חוגי התעמלות לגמלאים 2013 

3. בהמשך לפגישת הועד עם סגן ראש המועצה בעניין מבנה הנוער, הועד יכין תוכנית

    תקציבית ויפעיל קבלני משנה לצורך אישורי הועדה לתכנון ובנייה לאכלוס המבנה.

    הכנת התוכנית באחריות יוסי יעקב.

4. לאור בקשת ועדת תרבות מיום 05.12.13 לשימוש במבנה המזכירות כמבנה קבע לטובת

    הנוער, הוחלט לדחות את הבקשה. הנוער ישתמש במבנה שהוקצה בסמוך למרפאה. עם     

    השלמת הליך האישור לאכלוס מבנה הנוער הייעודי.

5. בוצע מעבר על מטלות החברים כולל אחריות ומועדי יעד לביצוע (ראה מסמך מצורף).


 
בכבוד רב 

ועד מקומי תנובות
                                                                                                                 
© כל הזכויות שמורות למושב תנובות    ‏| צור קשר  | מפת האתר | תקנון 099 בניית אתר