מושב תנובות
בית העם מבט אל המגרש גן השעשועים השדות של המושב
הכיכר המרכזית כביש אספלט דקלים
מבט מהגבעה גן המייסדים הכניסה למושב כביש ראשי
חיפוש באתר
מילות חיפוש:
רשימת תפוצה
שם:
דואר אלקטרוני:
פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 09/12/2014
פרוטוקול 0522/0523

ישיבה מיום: 09.12.14

נוכחים: 1.אלעד עבו 2. רמי דב 3. יוסי יעקב 4. ברק דוד  סדר יום:   1.תקציב מושב 2015.                        5.פתיחת מעטפות- מכרז עירובין.


               2.אישור צו מיסים 2015.                     6. הקמת פינות גזם (עדכון החלטה).                          


               3.אירוע פנל תושבים.                          7.גיזום עצים שטחים ציבוריים.                      


               4.אירוע חנוכה 2014.                         8.תוכנית אדריכלית- תל שבח.                          


דיונים והחלטות:


1. הועד המקומי אישר את תקציב מושב תנובות לשנת 2015 המצורף כנספח לפרוטוקול
סה"כ תקציב מנהל כללי-    246 אש"ח.
סה"כ שירותים מקומיים-    285 אש"ח.
סה"כ שירותים ממלכתיים- 167 אש"ח.
סה"כ תקציב לשנת 2015- 698 אש"ח.
 
2. ועד מקומי מאשר את צו המיסים לשנת 2015, עפ"י צו המיסים לשנת 2014 בתוספת התוספת המאושרת עפ"י חוק ההסדרים בגובה 0.75%.

 

3. הועד יקיים  אירוע פנל תושבים בינואר 2015, מטרת המפגש הינה הצגת פעילות הועד בשנת 2014, פעילות צפויה לשנת 2015 ושיח חופשי של התושבים עם נציגי הועד המקומי.

 

4. אירועי חנוכה במושב יתקיימו בשני מועדים: יום ד' 17.12.14, יום ה' 18.12.14
באחריות רמי דב תיאום מול כל גורמי ביטחון.
 
5. נפתחה מעטפה למכרז עירובין במושב תנובות. הוגשה הצעה יחידה ע"י ערן לדאני התקיים דיון והוחלט לנהל מו"מ לשיפור סכום הצעתו- באחריות ברק.הועד יידון בהצעת המחיר המעודכנת בישיבה הבאה.

 

6. הועד מאשר הקמת 3 פינות גזם חדשות: ברח' שומרון, ברח' המוריה, ברח' ציון (סמוך לגני הילדים). ביצוע באחריות יוסי יעקב.
מאושר רכש סלעים- 2 משאיות לפי הצעת מחיר של "סילס", חשבונית תוגש למועצה בסך 5,000 ₪.

 

7. הועד בוחן הצעות מחיר שהוגשו לגיזום עצים ציבוריים לקראת החורף, הוחלט לבצע מו"מ מול ספקים לשיפור ההצעות- באחריות ברק.אישור לעבודות יבוצע מיידית לאחר מו"מ ובחירת הספק.

 

8. הוחלט לאשר השתתפות הועד בסך 1,000 ₪ לטובת ביצוע תוכנית אדריכלית לתל שבח (מועצה משתתפת בסך 3,000  ₪) .

 

 
 
 

 

בכבוד רב 

ועד מקומי תנובות
                                                                                                                 
© כל הזכויות שמורות למושב תנובות    ‏| צור קשר  | מפת האתר | תקנון 099 בניית אתר